Угода про співпрацю

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
МІЖ ОБЛАСНОЮ РАДОЮ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МИ:

         Обласна рада учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Рівненщини, управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (далі Сторони), уклали цю Угоду про наступне:

Сторони визнають одне одного як рівноправних партнерів в організації освітнього процесу, позаурочного і громадського життя, дозвілля і оздоровлення, захисту прав та інтересів учнів та педагогічних працівників у фінансово-економічній, соціальній, інформаційній  підтримці професійно-технічної освіти.

Сторони визначають основоположними засадами співпраці:

демократизм;

добровільність;

відкритість;

взаємну поінформованість;

взаємне представництво при проведенні управлінських, організаційних, контрольних заходів на всіх рівнях;

толерантність;

наступність.

Сторони взаємозобов’язуються:

поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватись прав, свобод і обов’язків громадян України, які гарантовані Конституцією України, Законом України «Про освіту», Закону „Про професійно-технічну освіту”, чинного законодавства;

сприяти створенню широкого діапазону умов для здобуття якісної освіти кожним учнем, підтримувати єдину концепцію розвитку освіти в Україні;

забезпечувати активну участь сторін у підготовці і прийнятті перспективних і довгострокових проектів і програм розвитку професійно-технічної освіти в області шляхом створення спільних аналітичних і робочих груп, проведення дискусій, круглих столів, конференцій тощо;

будь-яке рішення, що стосується діяльності безпосередньо всіх або одного із партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;

постійно інформувати один одного про свою діяльність, прийняті рішення та їх результати;

сприяти створенню у професійно-технічних навчальних закладах області безпечних умов для життя та здоров’я, психологічно-комфортних умов педагогічним працівникам – у педагогічній діяльності, учням – у навчанні; виявляти і піддавати критиці всі прояви приниження гідності, утиску, відмови у задоволенні законних вимог учасників навчально-виховного процесу, вимагати вирішення конфліктів в межах прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України та у відповідності до Законів України;

ініціювати та підтримувати всі форми співпраці педагогів та учнів професійно-технічних навчальних закладів;

надавати дієву допомогу та сприяти розвитку органів учнівського самоврядування;

сприяти виділенню окремих приміщень для роботи органів учнівського самоврядування;

у випадку залучення учнів до робіт не пов’язаних з виконанням навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю ради учнівського самоврядування із додержанням належних умов праці, проживання та відпочинку;

забезпечувати своєчасне нарахування стипендії учням, виплату проводити в міру надходження коштів та стимулювати активістів учнівського руху за активну громадську роботу;

забезпечити надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям учнів та тим, що опинилися у складних життєвих обставинах;

використовувати житловий фонд гуртожитку відповідно до „Положення про учнівський гуртожиток”;

покращувати житлово-побутові умови проживання учнів у гуртожитках професійно-технічних навчальних закладів;

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку професійно-технічних навчальних закладів;

контролювати та удосконалювати роботу рад учнівського самоврядування щодо попередження та профілактики правопорушень та інших негативних проявів поведінки в учнівському середовищі;

розвивати й підтримувати різні форми роботи з організації дозвілля учнівської молоді (клуби за інтересами, учнівські кафе, клуби веселих та кмітливих, дискоклуби), сприяти розвитку їх матеріальної бази та залучати до їхньої роботи громадські організації;

сприяти оздоровленню та активному відпочинку учнів професійно-технічних навчальних закладів у період канікул.

Заходи з реалізації положень угоди

Для реалізації цієї угоди сторони домовилися:

щорічно складати план роботи обласної ради учнівського самоврядування на навчальний рік;

сприяти підписанню відповідних нормативних документів на рівні професійно-технічних навчальних закладів, які б конкретизували напрямки співробітництва з урахуванням місцевих вимог;

змінювати й доповнювати надалі умови цієї Угоди тільки за спільною згодою сторін, зміни і доповнення можуть бути направленні лише на розширення повноважень і прав сторін, удосконалення спільної діяльності.

Ця Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та не обмежується терміном дії.

Цю Угоду укладено в двох примірниках, що мають однакову силу. По одному примірнику для кожної Сторони.

  Голова обласної ради

учнівського самоврядування

професійно-технічних

навчальних закладів

 

_____________________

За      Заступник начальника управління,

начальник відділу професійно-технічної

та вищої освіти

Рівненської облдержадміністрації

______________П.М. Коржевський