Про нас

Історія учнівського самоврядування

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2007 року №1/9-600 в усіх професійно-технічних навчальних закладах Рівненської області створено ради учнівського самоврядування, видано відповідні накази про створення рад учнівського самоврядування, розроблено положення, статути, структуру ради учнівського самоврядування.

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.

Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

У цьому контексті важливого значення набуває розроблення такої моделі учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набутою нею через соціальну практику досвіду активної компетентної участі у громадському житті.

Учнівське самоврядування – один із важливих засобів організації життєдіяльності учнівського колективу. Учні вміють добре поєднувати навчальну діяльність з трудовою, виховну з ігровою, природоохоронну з благодійною, спортивну та дозвіллєвою. А діяльність, в якій учням доводиться самостійно вирішувати, творити, діяти, справляє величезний вплив на їх загальний розвиток, оскільки сприяє самовихованню, самовдосконаленню, яке в період ранньої юності набуває вирішального значення.

Головними вимогами для успішного розвитку учнівського самоврядування у закладі є:

– чіткий розподіл обов’язків;

– оптимальна структура самоврядування;

– чітка система роботи органів учнівського самоврядування.

У роботі використовуються різноманітні форми і методи: засідання, зустрічі за круглим столом, рейди, перевірки, випуск газет, інформаційних вісників, організація і проведення різноманітних свят, змагань, флешмобів, акцій.

Робота учнівського самоврядування  реалізується через проведення низки заходів спрямованих на формування ціннісних ставлень:

Ціннісне ставлення до держави і суспільства – проведення місячників правового виховання, тижня права, конкурсів, брейн-рингів, зустрічі з працівниками органів юстиції, правоохоронних органів, публікації відповідних матеріалів.

Ціннісне ставлення до історичних, культурних і духовних надбань людства  – новорічні свята, різноманітні тематичні вечори, різдвяні вітання, конкурс пасхальної писанки та ін.

Ціннісне ставлення до себе – спортивно-туристичне свято, проведення рейдів-перевірок, випуск газет, тематичних стіннівок та інші.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей –  День учнівського самоврядування, концерт до Дня вчителя «Низький вам всім уклін, учителі»,  День людей похилого віку, родинні свята, свято «Жінка – одвічна загадка природи», свято Матері, День захисту дітей та інші.

Ціннісне ставлення до мистецтва – проведення конкурсів-виставок малюнків «Квіткова фантазія», «Зимовий етюд», «Ми живемо в Україні», конкурс «Юна зірка».

Ціннісне ставлення до праці –  Свято осені, впорядкування територій, заходи з профорієнтації шкільної молоді.

Ціннісне ставлення до природи – проведення заходів екологічного спрямування: «Красу Землі нащадкам передам», літературно-музична композиція «Чорнобиль – це набат і біль», конкурс екологічних агітбригад, участь у екологічних акціях (благоустрій територій, закладання квітників), «Зелений паросток майбутнього», «Посади дерево Миру», конкурс малюнків «Моя земля у майбутньому» та інші.

Волонтерський Рух є найактивнішим  напрямком діяльності учнівського самоврядування, до якого учні активно долучаються. Цей рух базується на спільності інтересів, бажань, цілей, надій, ідей учнів й передбачає реалізацію поставлених цілей та самореалізацію учнів.

Основними завданнями волонтерського руху є:

– сприяння розвитку волонтерського руху;

– задоволення духовних інтересів та потреб учнів;

– сприяння соціальному становленню та вдосконаленню індивідуальних якостей та властивостей особистості, відкриття внутрішніх резервів;

– виявлення та розвиток організаторських та творчих здібностей, здатності до взаємодопомоги, милосердя;

– активна участь у вирішенні суспільних проблем;

– співпраця з громадськими організаціями;

– пошуково-дослідницька діяльність з метою вивчення історії рідного краю для добробуту та процвітання суспільства;

– проведення пропагандистської діяльності щодо здорового способу життя та охорони навколишнього середовища.

Учнівське самоврядування в нашій області існує декілька років. Воно здійснюється через роботу Обласної ради учнівського самоврядування, на чолі якої стоїть голова. Основною метою учнівського самоврядування області є виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації, формування особистості-патріота, якій притаманні демократично-громадська культура.