Кодекс честі

Кодекс честі
 члена Обласної ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів „Лідер“

 

Стаття 1. Сфера застосування Кодексу.

Кодекс честі члена Обласної ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) Рівненської області встановлює права і обов’язки, способи заохочення члена Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області.

Права та обов’язки, передбачені цим Кодексом, розповсюджуються на всіх членів Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області.

Стаття 2. Права членів Обласної ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області.

Кожен член Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області має право:

1) обирати і бути обраним до всіх органів Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області;

2) мати інформацію про діяльність Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області, України;

3) брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ області, України;

4) виступати з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області, України;

5) звертатись до керівництва закладу та Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ з будь-яких питань;

6) брати участь у заходах, що проводяться Обласною радою учнівського самоврядування Рівненської області, України.

Стаття 3. Обов’язки члена обласної Ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області.

Кожен член Ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області зобов’язаний:

1) дотримуватись Конституції України та законів України;

2) дотримуватись у своїй діяльності цілей і принципів, визначених Конвенцією старшокласників України;

3) дотримуватись плану роботи органу учнівського самоврядування, в якому він працює;

4) поважно і толерантно ставитись до будь-якої точки зору інших;

5) виконувати рішення керівних органів Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області, України;

6) брати активну участь у діяльності Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області;

7) поводити себе у всіх сферах суспільного життя відповідно до статусу члена Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області;

8) своєю поведінкою пропагувати загальнолюдські цінності, принципи толерантності, ввічливості, гуманності, відповідальності, самостійності, доброти, вести та навчати інших здоровому способу життя;

9) не допускати дії, що перешкоджають реалізації діяльності учнівського самоврядування;

10) дбати про зміцнення авторитету учнівського самоврядування ПТНЗ Рівненської області.

Стаття 4. Відповідальність за порушення дисципліни

У разі порушення членом Обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ „Лідер“ обов’язків, обласна Рада приймає рішення щодо виключення його з активу.

Стаття 5. Заключні положення

Цей Кодекс набирає чинності з моменту його прийняття. Внесення змін до цього Кодексу здійснюється обласною Радою учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області.