Методичне забезпечення психологічної служби


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 1127 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки України, молоді і спорту України».
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року».
 3. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.07.17 № 1/9-414 «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році».
 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.03.2017 №1/9-119 «Щодо проведення у навчальних закладах кампанії з питань пропаганди психічного здоров`я».
 5. Лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-383 Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н.р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу.
 6. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.09.2015 №1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби».
 7. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 №1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».
 8. Лист МОН України від 25.07.2014 № 1/9-374 „Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році“.
 9. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.03.2008 №1/9-128 «Про звітність та нормативи часу на основні види роботи соціального педагога».
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» .
 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 №1/9-352 «Про ведення документації і звітності психологічної служби».


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Поради психологу- початківцю (і не тільки початківцю).
 2. Організація роботи психологічної служби професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області у 2017-2018 навчальному році.
 3. Організація діяльності соціальних педагогів професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області у 2017-2018 н. р.
 4. Документація практичного психолога у 2017-2018 навчальному році.
 5. Методичні рекомендації щодо ведення документації працівниками психологічної служби професійно-технічних навчальних закладів.