Моніторингові дослідження


МОНІТОРИНГ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПЕДПРАЦІВНИКІВ, РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПУСКУ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТА ПРИЙОМУ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ У ПТНЗ (на 01.09.2016)


Моніторинг-2016      Розвиток професійно-технічної освіти сьогодні, зокрема, процеси децентралізації управління, зумовлюють необхідність удосконалення управлінської діяльності на всіх рівнях, на основі ефективного використання інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, автоматизації процесів моніторингу якості регіональних освітніх систем за допомоги сучасних програмних і технічних засобів.
     Інструментом оцінювання й управління якістю освіти може стати моніторинг якості освіти як інформаційна база системи управління галуззю, основа вироблення та прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Його основне призначення – надання надійної, оперативної і ґрунтовної інформації щодо досягнутого стану освітньої галузі, а також виявлення сутності і причин виникнення проблем у цій сфері, ступеня впливу зовнішніх чинників на перебіг процесів, ефективності прийняття управлінських рішень та просування освітніх реформ тощо. Саме у такому розумінні моніторинг якості освіти є складовою системи управління та інструментом, що використовується для вимірювання й оцінювання досягнутих результатів розвитку як ПТНЗ, так і регіональної мережі в цілому.
     Одним із напрямів моніторингу діяльності ПТНЗ Рівненщини є аналіз показників державної статистичної звітності щодо діяльності ПТНЗ області.
     Упродовж вересня-жовтня було здійснено аналіз показників державної статистичної звітності форм № 1 та № 2 (профтех) 2016 року щодо якісного складу педагогічних працівників ПТНЗ, результатів випуску, працевлаштування випускників ПТНЗ,та прийому учнів на навчання у ПТНЗ області.
     Результати аналізу подано у інформаційно-аналітичних матеріалах „ Статистичні показники діяльності ПТНЗ Рівненської області у 2016 році”. Завантажити pdf.

МОНІТОРИНГ З ПИТАНЬ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ, ВПРОВАДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС


Комп'ютеризація-2014      Щорічно за підсумками року навчально-методичним центром профтехосвіти у Рівненській області проводиться моніторинг на аналіз діяльності закладів ПТО області з питань комп’ютеризації, впровадження можливостей мережі Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес. На основі моніторингу та аналізу запроваджена рейтингова оцінка діяльності закладів ПТО, яка входить у загальну рейтингову оцінку діяльності закладів профтехосвіти області за рік.
     При проведенні моніторингу на основі вхідних даних (кількість персональних комп’ютерів (ПК) у закладі; з них, - використовується у навчальному процесі; кількість кабінетів, які облаштовані ПК; кількість педпрацівників, які використовують інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у навчальному процесі, та ін.) за відповідними формулами визначаються показники, які групуються по трьох розділах: „Забезпечення комп'ютерним обладнанням професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) області“, „Забезпечення можливостями Інтернет навчально-виробничого процесу у ПТНЗ області“, „Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-виробничий процес“.
     При аналізі та рейтинговій оцінці діяльності закладів враховують як абсолютні показники (наприклад, кількість комп’ютерів у закладі), так і відносні (наприклад, кількість учнів, що припадає на 1 ПК). Як правило, показники є додатніми числами, однак, можуть бути і від’ємними, наприклад, „кількість ПК, які несправні, потребують ремонту, або списання“.
     Перелік показників не є абсолютно сталим, з року-у-рік він може змінюватись: одні показники стають неактуальними і вилучаються, інші, які виникли у зв’язку із створенням і впровадженням нового обладнання і технологій, - вводяться.
     При моніторингу намагаємось охопити усі напрями діяльності закладів із названих вище питань, зокрема, участь окремих закладів в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах, різноманітних конкурсах, виставках та інше. Як показує досвід, це заохочує до участі у названих заходах, сприяє підвищенню результатів навчально-виробничого процесу, зростанню авторитету ПТНЗ-учасників. Так, протягом останніх років наші заклади неодноразово брали участь у таких заходах та виходили переможцями серед учнівської та студентської молоді професійно-технічних і вищих навчальних закладів, - це відображається у рейтингу. «---»