Атестація та ліцензування


 1. Програмно-методичне забезпечення атестації. (Методичний посібник);
 2. Лист МОН України від 27.02.2017 № 1/9-111 „Про мораторій на проведення контролю та особливості здійснення державного нагляду (контролю) у 2017 році“;
 3. Лист МОН України від 27.02.2017 № 1/9-110 „Щодо видачі документів про професійно-технічну освіту та державної атестації суб'єктів господарювання, які надають послуги у сфері професійно-технічної освіти“;
 4. Лист МОН України від 22.02.2017 № 1/9-98 „Про переоформлення ліценцій на освітню діяльність“. (окремі роз'яснення);
 5. Лист МОН України від 21.02.2017 № 1/9-91 „Про ліцензування видів господарської діяльність“. (окремі роз'яснення);
 6. Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-58 „Щодо впровадження освітньої діяльності з кількох окремих професій у професійно-технічних навчальних закладах“;
 7. Лист МОН України від 07.11.2016 № 1/9-584 „Про атестацію окремих професій в атестованих професійно-технічних навчальних закладах“;
 8. Лист МОН України від 31.05.2016 № 1/9-270 „Про переоформлення ліцензій“;
 9. Постанова КМУ України від 30.12.2015 № 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти“;
 10. Лист МОН України від 24.07.2015 № 1/9-355 „Щодо строку дії ліцензії“;
 11. ЗАЯВА про видачу (переоформлення) свідоцтва про атестацію;
 12. ЗАЯВА про проведення атестаційної експертизи діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти;
 13. ЗАЯВА про переоформлення ліцензії (про переоформлення витягу з ЄДЕБО) у разі переоформленої ліцензії на безстрокову“;
 14. Постанова КМУ України від 12.02.2000 № 200 „Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів“.